Jeśli chcesz współtworzyć narzędzia diagnostyczne w ramach konkurencyjności przedsiębiorstwa, wypełnij formularz poniżej. Skontaktujemy się z tobą i umieścimy twoje pytanie w kolejnej wersji narzędzi diagnostycznych.

Twoje pytanie będzie umieszczone narzędziach do pobrania przez innych użytkowników. Przy każdym nowym pytaniu w nowej wersji narzędzi diagnostycznych podajemy autora oraz e-mail.

Wybierz element zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa:


Zapisz pytanie diagnozujące wyżej wybrany element zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Śmiało, zacznij pisać...

Przykłady:
  • Jeśli twoja firma jest firmą usługową, jak oceniasz możliwość rozwoju infrastruktury usługowej?
  • Czy posiadane przez twoją firmę gruntu i nieruchomości są właściwie wykorzystane?
  • Ile nowych patentów, wzorów użytkowych lub licencji chronionych prawem stworzyli pracownicy twojej firmy w ciągu ostatnich 3 lat? Podaj liczbę.

Podaj rodzaj pytania
Otwarte
Zamknięte

Napisz przykład sytuacji biznesowej opisanej w pytaniu. Podaj jak najwięcej szczegółów: liczb, nazw, opisów konkretnych sytuacji biznesowych. Masz do dyspozycji 1000 znaków.
Śmiało, zacznij pisać...

Przykład:
Pytanie: W jakim stopniu w miejsce dotychczasowych produktów lub usług w ostatnich miesiącach lub latach pojawiają się produkty lub usługi zupełnie inaczej zaprojektowane, o lepszych cechach użytkowych, innowacyjne?
Przykład sytuacji biznesowej: Firma Sony od 1979 roku niepodzielnie królowała na rynku przenośnych urządzeń grających. Nazwa handlowa „walkman” stała się na tyle popularna, że szybko zaczęto nazywać tak podobne urządzenia Panasonic’a, Sanyo czy Thomson’a. I mimo, że na przełomie wieków taśma magnetyczna ustąpiła prawie całkowicie na rzecz płyt CD, to nazwa – i popularność – przenośnych odtwarzaczy CD firmy Sony pozostała. Początek końca nastąpił 23 października 2001 roku. Wtedy firma Apple wypuściła na rynek pierwszego iPoda. Nastąpił przełom: mniejsze wymiary, inny nośnik (pamięć półprzewodnikowa i pliki mp3), jedynie słuszny kolor – biały.

Podaj adres e-mail:

Skontaktujemy się z tobą, aby w nowej wersji narzędzi diagnostycznych pod pytaniem dołączyć twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.