dr inż. Olaf Flak


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej. Zajmuje się badaniami dotyczącymi konkurencyjności przedsiębiorstw oraz specjalizuje się w technikach i narzędziach menedżerskich oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ford Motor Company w Kolonii oraz ING Bank Śląski. Przez 5 lat współtworzył portal rekrutacyjny pracuj.pl. Obecnie adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz niezależny trener i doradca biznesowy.
Prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą:
dr hab. Grzegorz Głód


Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Specjalizuje się w badaniach na temat konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędziach menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. W firmie Doradztwa Gospodarczego i Zastosowania Informatyki Consorg w Katowicach realizował wiele projektów doradczo-szkoleniowych. Pracował również w kilku jednostkach ochrony zdrowia pełniąc funkcje doradczo-zarządcze. Obecnie adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Prodziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz doradca biznesowy współpracujący z organizacjami sektora publicznego i prywatnego.