Model przedsiębiorstwa Metoda ALL2USE Metoda NEXT2USEPobierz narzędzia diagnozy potencjału konkurencyjnego:
Zasoby finansowe Zasoby informacyjne Zasoby innowacyjności
Zasoby ludzkie Zasoby organizacyjne Zasoby rzeczowe
Zasoby technologiczne


Pobierz narzędzia diagnozy strategii konkurencji:
Klasyczne strategie konkurencji Mapa grup strategicznych SPACE


Pobierz narzędzia diagnozy przewagi konkurencyjnej:
Przewaga cenowa Przewaga dystrybucyjna Przewaga produktowa
Przewaga promocyjna


Pobierz narzędzia diagnozy pozycji konkurencyjnej:
Wskaźniki finansowe Wskaźniki rynkowe


Pobierz narzędzia diagnozy platformy konkurencyjnej:
Czynniki międzynarodowe Czynniki kulturowe Czynniki demograficzne
Czynniki ekonomiczne Czynniki prawne Czynniki technologiczne
Cykl życia sektora Dostawcy Obecni konkurenci
Odbiorcy Potencjalni konkurenci Substytuty bliższe
Substytuty dalsze