Dla kogo przeznaczona jest ta książka?

Jeśli jesteś menedżerem, właścicielem firmy, specjalistą albo studentem na kierunku ekonomicznym, ta książka jest dla ciebie. Oddajemy w twoje ręce "Konkurencyjni przetrwają" po to, abyś mógł dokładniej opisać działalność twojej firmy, a w konsekwencji zaplanować działania w celu podniesienia jej konkurencyjności.

Co w niej znajdziesz?

"Konkurencyjni przetrwają" stanowią kompendium wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. Znajdziesz w niej:

  • ponad 350 przykładów biznesowych i tyle samo opisanych zagadnieñ, które wpływają na konkurencyjność twojej firmy,
  • obszerne wprowadzenie na temat uwarunkowañ konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami, wynikającymi z zasad gospodarki rynkowej, funkcjonowania rynku i jego podziału na sektory i segmenty,
  • opis zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa, pozwalającego zrozumieć fundamenty konkurencyjnej firmy,
  • dwie metody praktycznego wykorzystania zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • 29 narzędzi diagnostycznych pozwalających korzystać na co dzieñ ze zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstw.Ta książka nie jest poradnikiem. Nie ma w niej prostych recept, jak być najlepszą firmą na rynku ani barwnych historii z praktyki gospodarczej. Daje ona podstawę rozumienia, jak funkcjonuje współczesne przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji.